2018 m. lapkričio 27 d. NVŠ būrelio „IT kūrybinės dirbtuvės" nariai dalyvavo išmaniojoje popietėje kartu su Rapolo Šaltenio progimnazijos NVŠ būrelio „Išmanusis tyrinėtojas" mokiniais. Renginys vyko Rapolo Šaltenio progimnazijoje. Mokiniai atliko mokytojų Jolantos Baronienės ir Jolitos Kraujalienės parengtas koduotos užduotis su išmaniaisiais įrenginiais, dalyvavo protų mūšyje. Atlikdami užduotis mokiniai pasitikrino savo žinias, pademonstravo kompiuteriniuss įgūdžius, protų mūšyje sužinojo naujų dalykų, susijusių ne tik su technologijomis, o pabaigoje buvo apdovanoti padėkomis ir smulkiomis dovanėlėmis. Tokie renginiai skatina bendradarbiavimą, lavina kompiuterinius įgūdžius, suteikia naujų žinių. Ačiū renginio šeimininkams!

ismanioji (1)
ismanioji (10)
ismanioji (2)
ismanioji (3)
ismanioji (4)
ismanioji (5)
ismanioji (6)
ismanioji (7)
ismanioji (8)
ismanioji (9)
01/10 
start stop bwd fwd

Utenos Krašuonos progimnazija 2018 m. įsitraukė į ERASMUS+ programos bendrojo ugdymo strateginių partnerysčių projektą „Pasiruošk, dėmesio, pirmyn į 2020-uosius!“. Vyksta įvairios veiklos tiek progimnazijoje, tiek projekte dalyvaujančiose šalyse. 2019 m. rudenį prieš vykstant į projekte dalyvaujančių šalių susitikimą Graikijoje, mokykloje buvo paskelbtas plakato konkursas. Pradinių bei 5 - 6 klasių mokiniai kūrė plakatus sporto - sveikatos tema. Jie galvojo šūkius, rašė juos anglų kalba. Balsavimo rezultatai lėmė, kad už plakatų gausą ir gražų jų atlikimą, 2a klasės mokinei Radvilei Mačionytei buvo įteiktas prizas („Juventus“ marškinėliai, gertuvė, atšvaitai, pieštukai). Už meniškiausiai sukurtą plakatą prizais buvo apdovanota 6a klasės mokinė Justina Bernotaitė. Dagiausiai balsų surinkęs plakatas kartu projekto dalyviais keliavo į Graikiją. Tai 5b klasės mokinės Justės Palskytės plakatas. Abi Justės gavo ir leidykloje atspausdintus plakatus.
Labai džiugu, kada mokiniai atskleidžia savo menišką pusę dalyvaudami projekte. Kūrybiškumui atskleisti reikia tik tinkamos erdvės ir laiko. Išlikime sveiki ir kūrybingi.

Parengė anglų k. mokytoja Daiva Rimšienė

Utenos Krašuonos progimnazija įgyvendina tarptautinį ERASMUS+ strateginių partnerysčių projektą „Ready, Steady, Go to 2020“, kurio tikslas - supažindinti mokinius su olimpinėmis vertybėmis ir paskatinti jomis vadovautis kasdieniame gyvenime.
2019 m. lapkričio 17-22 d. progimnazijos delegacija viešėjo Graikijoje – olimpinių žaidynių lopšyje. Drauge su Lenkijos, Ispanijos, Italijos, Prancūzijos ir Graikijos delegacijomis buvome šiltai sutikti Chalandri mokykloje. Mokiniai dalyvavo pamokose, o pedagogai turėjo galimybę susipažinti su Graikijos ugdymo sistema. Iškilmingoje atidarymo ceremonijoje stebėjome senovės Graikijos olimpinių žaidynių fragmentus, buvome maloniai nustebinti mokinių šokamais projekto partnerių šalių tautiniais šokiais.

graikija (1)
graikija (10)
graikija (11)
graikija (12)
graikija (13)
graikija (15)
graikija (16)
graikija (17)
graikija (18)
graikija (19)
graikija (2)
graikija (20)
graikija (21)
graikija (22)
graikija (23)
graikija (24)
graikija (3)
graikija (4)
graikija (5)
graikija (6)
graikija (7)
graikija (8)
graikija (9)
01/23 
start stop bwd fwd

2019 m. lapkričio 20 d. progimnazijos aktų salėje vyko edukacinės parodos „LAISVŲJŲ TESTAMENTAI“ atidarymas. Ši paroda skirta lapkričio 23-ajai – Lietuvos kariuomenės dienai. Fotografas Klaudijus Driskius pristatė laisvės gynėjus ginklu pasipriešinusius sovietinei okupacijai. Šalia šių dienų Lietuvos partizanų, ryšininkų portretų yra pateiktos ir archyvinės nuotraukos, autentiški herojų pasakojimai. Parodos autoriaus atsakė į mokinių klausimus, o pasakojimą paįvairino kapela „Čir-vir-vyrai“ iš Zarasų.

Istorijos mokytoja Dalia Dindienė

laisvuju_testamentai (1)
laisvuju_testamentai (2)
laisvuju_testamentai (3)
laisvuju_testamentai (4)
laisvuju_testamentai (5)
laisvuju_testamentai (6)
1/6 
start stop bwd fwd

2019 m. lapkričio 20 d. 6b klasės mokinės Liepa Čiutaitė ir Zeinab Mamedova dalyvavo Jungtinių Tautų Vaikų teisių konvencijos 30-mečio renginyje „Vaikų forumas”.
Renginio atidaryme Lietuvos Respublikos Vyriausybėje sveikinimo žodį tare LMS jaunimo politikos koordinatorė Simona Statauskaitė, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, Jungtinių tautų Vaiko teisių komiteto atstovas Bragi Gudbrandsson. Mergaitės dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime, kuriame buvo svarstoma Vaikų emocinės sveikatos padėtis Lietuvoje ir Vyriausybės nutarimas dėl 2020 metų paskelbimo Vaikų emocinės gerovės metais.
Antroje dienos pusėje mokinės dalyvavo specialioje tiesioginėje LRT laidoje „Vaikų forumas”, kurioje turėjo galimybę dalyvauti diskusijoje pagal temas: „Aplinkosauga ir klimato kaita", „Draugiška mokykla", „Saugus internetas", „Priimk save". Laidoje Lietuvos mokyklų mokiniai diskutavo, išreiškė savo požiūrį, ieškojo sprendimų aktualiems iššūkiams spręsti.
Džiugu, kad mūsų mokykos mokinės dalyvavo renginyje, kuriame vaikų balsas buvo išklausytas ir išgirstas.

Jolita Šulskienė

vaiku_forumas (1)
vaiku_forumas (2)
vaiku_forumas (3)
vaiku_forumas (4)
vaiku_forumas (5)
vaiku_forumas (6)
1/6 
start stop bwd fwd

 

2019 m. lapkričio 21 d. lietuvių kalbos mokytoja Vijolė Budvytienė, matematikos mokytoja Vanda Musteikienė, progimnazijos bibliotekininkė Laimutė Kubickienė 6b klasėje vedė integruotą gimtosios kalbos, matematikos, IT pamoką „Antanas Baranauskas – rašytojas ir matematikas“. Mokiniai susipažino su svarbiausiais rašytojo biografijos faktais, sukurtu moraliniu kodeksu, skaitė ištrauką iš reikšmingiausio poeto kūrinio „Anykščių šilelis“, rinko kalbinės raiškos priemones. Laimutė Kubickienė mokiniams pateikė labai įdomią informaciją apie „Anykščių šilelio“ leidimus, vertimus į kitas pasaulio kalbas. Matematikos mokytoja kalbėjo apie matematinius tyrinėjimus. Šeštokai, susipažinę su jais, remdamiesi Antano Baranausko skaičiavimais, kėlė skaičius kvadratu. Taikydami Eratosteno rėtį, sudarinėjo pirminių skaičių lentelę. Pamokos pabaigoje, naudodami planšetes („Socrative“ programėlę), atliko įsivertinimo testą.

Vijolė Budvytienė, Vanda Musteikienė

baranauskas (1)
baranauskas (2)
baranauskas (3)
baranauskas (4)
baranauskas (5)
1/5 
start stop bwd fwd

2019 m. lapkričio 19 d. Utenos Laisvės kovų muziejuje vyko dvejus metus trukusio projekto „Atiduok Tėvynei, ką privalai“ baigiamasis renginys. Jo metu buvo pristatytas pats svarbiausias veiklos rezultatas – sąsiuvinis „Laiškai laisvės kovotojams“. Projekte dalyvavo ir laiškus partizanams rašė 8b klasės mokiniai Ernestas Petrėnas ir Darius Zagrebaitis. Laišką laisvės kovotojui Vincui Kauliniui - Miškiniui rašė Ernestas, o Jonui Žemaičiui – Vytautui – Darius. Renginio metu mokiniai buvo apdovanoti dar spaustuvės dažais kvepiančiu leidiniu. Iš tiesų šie kūrybingi, pilietiški mokiniai, dalyvaudami šiame projekte, ne tik prisilietė prie skaudžios mūsų Tėvynės praeities, bet atidavė Tėvynei tai, ką privalo atiduoti – pagarbą kovojusiems, žuvusiems už Lietuvos laisvę...

Vijolė Budvytienė

TEVYNEI (1)
TEVYNEI (2)
TEVYNEI (3)
TEVYNEI (4)
TEVYNEI (5)
TEVYNEI (6)
TEVYNEI (7)
1/7 
start stop bwd fwd