Mokyklos filosofija ir šūkis

 

 
 
Vizija 

Utenos Krašuonos progimnazija - atvira kaitai, patraukli edukacinių erdvių ir saugios aplinkos kūrimu, ugdymo kokybės siekianti stiprindama bendradarbiaujančios lyderystės ryšius bei įgyvendindama darnios technologijų diegimo ir sveikatinimo (sveikatos ugdymo) krypties strategiją.

Misija
 
 

Progimnazijos vertybėmis ir pasirinktomis ugdymo kryptimis grįstoje aplinkoje teikiamas kokybiškas ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas.

 
Vertybės
 

Bendradarbiaujanti lyderystė

Atsakomybė ir pagarba

Kūrybiškumas

Sveikata

Kiekvieno tobulėjimas

 
 
 Strateginis tikslas

Stiprinti ir plėtoti progimnazijos vertybinėmis nuostatomis grindžiamus bendruomenės narių susitarimus dėl ugdymo kokybę tobulinančių informacinių technologijų priemonių tvarumo ir sveikatinimo kompetencijų ugdymo krypties.


Programa

Kokybiškas švietimo sistemos kūrimas ir jaunimo užimtumas.