Utenos Krašuonos progimnazijos mokytojų sąrašas (abėcėlės tvarka) 2018 - 2019 mokslo metai

  

Pavardė, vardas

Įgyta kvalifikacinė kategorija (dalykas)

Balaišienė Rasa

Vyr. mokytoja (anglų k.)

Banuškevičienė Laima

 Vyr. mokytoja (tikyba)

Barkuvienė Vaidutė

Vyr. mokytoja (geografija)

Baronienė Jolanta

Mokytoja metodininkė (informatika, ekonomika)

Braukienė Jovita

Vyr. mokytoja

(pradinės klasės)

Bražėnas Almantas

Vyr. mokytojas (technologijos)

 

Budvytienė Vijolė

Vyr. mokytoja (lietuvių k.)

 

Buičenkienė Rasa

Vyr. mokytoja (pradinės klasės)

Dindienė Dalia

Mokytoja metodininkė

 (istorija,  pil. ugdymas)

Gasiulienė Alma

Vyr. auklėtoja

Gruodinskas Rolandas

II vadybinė,

 Vyr. mokytojas (fizika)

Janaščienė Inga

Mokytoja metodininkė (pradinės klasės)

 

Jusienė Daiva

Vyr. mokytoja (pradinės klasės)

Kanapeckienė Aldona

Vyr. mokytoja (lietuvių k.)

 

Kazlauskienė Aušrinė

Mokytoja metodininkė (pradinės klasės)
Kutkienė Edita

Mokytoja metodininkė  (šokis)

 

Malinauskaitė Rasa

Vyr. mokytoja (muzika)

 

Mameniškienė Vida

Mokytoja metodininkė technologijos)

Mokytoja, (chemija)

Morkienė Grita

Vyr.  mokytoja (anglų k.)

Musteikienė Vanda

Vyr. mokytoja (matematika)

Niaurienė Larisa

Mokytoja metodininkė (pradinės klasės)

Pakšienė Birutė

Mokytoja metodininkė (pradinės klasės)

Pečiūrienė Jovita

Specialioji pedagogė metodininkė

Pelėdienė Daiva

Vyr. mokytoja (lietuvių k.)

Perveneckienė Audronė

Vyr. mokytoja (pradinės klasės)

Puodžiukienė Dalia

Mokytoja metodininkė  (dailė)

Rimšienė Daiva

Vyr. mokytoja (anglų k.)

Rimšelienė Rita

Mokytoja metodininkė

(pradinės klasės)

Ruzgienė Dalia

Vyr. auklėtoja

 

Sakalauskienė Rasa

 

Vyr. mokytoja  (anglų k.)
Skrebelis Saulius

Vyr. mokytojas (kūno kultūra)

 

Stankevičė Zita

Vyr. mokytoja (anglų k.)

 

Sviklienė Laimutė

Mokytoja metodininkė (vokiečių k.)

Šemelienė Genutė

Vyr. mokytoja (matematika)

Šipkienė Dalia

Vyr. mokytoja

(biologija, technologijos)

Šulskienė  Jolita

Mokytoja metodininkė

 (rusų k.)

Šutinys Gintaras

Vyr. mokytojas (kūno kultūra)

 

Tartilienė Aldona

Vyr. mokytoja (pradinės klasės)

 

Telksnienė Laima

 II vadybinė,

 Vyr. mokytoja (prad. klasės)

Mokytoja metodininkė  (kūno kultūra)

Tijūnėlienė Audronė

Vyr. mokytoja

 (rusų k.)

Tumėnas Valdas

Mokytojas

metodininkas

(fizika)

Valienė Vilma

Vyr. mokytoja (muzikos)

Vaičiūnienė Violeta

Vyr. mokytoja (pradinės klasės)

Socialinė pedagogė metodininkė

Vasiliauskienė Audrutė

 Logopedė metodininkė

 

Vilkienė Daiva

Vyr. auklėtoja

 

Vilūnienė Viktorija

II vadybinė

 

Vitėnienė Alma

Vyr. mokytoja (geografija,  etika)

Vitkūnas Vidmantas

Vyr. mokytojas (muzika)

 

Zabulienė Marytė

 Vyr. mokytoja (pradinės klasės)

Zabulytė Vida

Mokytoja metodininkė

 (pradinės klasės)