2012 m. gruodžio 19 d., prieš pat atostogas mokykloje 5-8 klasių mokiniams vyko neprognozuojamai intriguojantis  šou „MUZIKINĖ KAUKĖ“. Renginį nuotaikingai vedė Džastinas Byberis (Ignas Lamanauskas) ir Selena Gomez (Vesta Kolosovaitė). Geros nuotaikos dozę dovanojo populiarios muzikos žvaigždės iš Lietuvos ir viso pasaulio: nuo lietuviškų Žentų iki Lady Gagos. Žvaigždžių pasirodymus atidžiai stebėjo autoritetinga komisija: žinoma prodiuserė,  muzikinio, šou pasaulio įžymybės  ir Kalėdų senelis su savo palyda. Visi dalyvavusieji buvo apdovanoti saldžiomis Kalėdų senelio dovanomis ir „MUZIKINĖS  KAUKĖS“ nominacijomis. Po renginio visos „žvaigždės“ smagiai praleido laiką Kalėdinėje diskotekoje.

Jolita Šulskienė

Akimirkos iš šou "Muzikinė kaukė">>>

kaledos_2012 (1)
kaledos_2012 (2)
kaledos_2012 (3)
kaledos_2012 (4)
kaledos_2012 (5)
kaledos_2012 (6)
kaledos_2012_1 (1)
kaledos_2012_1 (3)
kaledos_2012_1 (4)
kaledos_2012_1 (5)
kaledos_2012_1 (6)
kaledos_2012_1 (7)
kaledos_2012_1 (8)
01/13 
start stop bwd fwd

ŠOU "Muzikinė kaukė" vyko ir Kuktiškių skyriuje, o Krašuonos progimnazijos pradinių klasių mokiniai kalėdinį renginį perkėlė į Tauragnų mišką, kur puošė eglutes daržovėmis, vaisiais, mokinių pagamintais žaisliukais, linksminosi, šoko, bendravo su Kalėdų seniu.

Akimirkos iš pradinukų Kalėdų  Tauragnų miške>>>

kaledos_miske (1)
kaledos_miske (10)
kaledos_miske (11)
kaledos_miske (12)
kaledos_miske (13)
kaledos_miske (14)
kaledos_miske (15)
kaledos_miske (16)
kaledos_miske (17)
kaledos_miske (18)
kaledos_miske (2)
kaledos_miske (3)
kaledos_miske (4)
kaledos_miske (5)
kaledos_miske (6)
kaledos_miske (7)
kaledos_miske (8)
kaledos_miske (9)
01/18 
start stop bwd fwd

Kalėdos Kuktiškių skyriuje

kaledos_kuktiskese (1)
kaledos_kuktiskese (10)
kaledos_kuktiskese (11)
kaledos_kuktiskese (12)
kaledos_kuktiskese (13)
kaledos_kuktiskese (2)
kaledos_kuktiskese (3)
kaledos_kuktiskese (4)
kaledos_kuktiskese (5)
kaledos_kuktiskese (6)
kaledos_kuktiskese (7)
kaledos_kuktiskese (8)
kaledos_kuktiskese (9)
01/13 
start stop bwd fwd

2012 m. lapkričio 19-23 d. mokykloje vyko matematinė savaitė. 5 klasių mokiniai piešė piešinius matematine tema, 6 - 8 klasių mokiniai paruošė plakatus apie Lietuvos ir viso pasaulio matematikus. Piešiniai ir plakatai buvo iškabinti mokyklos fojė. Savaitės metu 5 klasių mokiniams buvo suorganizuota popietė. Jos metu abiejų klasių mokiniai sprendė įvairias užduotis, žaidė matematinius žaidimus, kiekvienos užduoties nugalėtojai gavo prizus.

matematine_popiete (1)
matematine_popiete (10)
matematine_popiete (11)
matematine_popiete (12)
matematine_popiete (13)
matematine_popiete (14)
matematine_popiete (2)
matematine_popiete (3)
matematine_popiete (4)
matematine_popiete (5)
matematine_popiete (6)
matematine_popiete (7)
matematine_popiete (8)
matematine_popiete (9)
01/14 
start stop bwd fwd

„Jau niekas tavęs taip giliai nemylės...“

Maironis – lietuvių literatūros klasikas, sudėtingo likimo žmogus, kunigas ir poetas, dar vadinamas tautos dainiumi, gyvenęs ne tik sau, bet ir kitiems, norėjęs, kad lietuvių tauta būtų laisva ir laiminga. Tai, ko gero, vienintelis rašytojas, kuris žinomas ne iš išleistų knygų, o, pasak poeto Marcelijaus Martinaičio, „iš atminties, iš klausos“, ką esame girdėję iš savo tėvų, senelių... Ir dabar, tam tikromis valstybei svarbiomis datomis, jo žodis suskamba dar garsiau.

maironis_150 (1)
maironis_150 (10)
maironis_150 (11)
maironis_150 (12)
maironis_150 (13)
maironis_150 (14)
maironis_150 (15)
maironis_150 (2)
maironis_150 (3)
maironis_150 (4)
maironis_150 (5)
maironis_150 (6)
maironis_150 (7)
maironis_150 (8)
maironis_150 (9)
01/15 
start stop bwd fwd

 

2012 m. lapkričio 7 d. į pamoką, skirtą Maironio 150 –osioms gimimo metinėms, 4-8- ųjų klasių mokytojus, bendruomenės narius pakvietė sceninio meno būrelio nariai bei jų vadovė, lietuvių kalbos mokytoja Vijolė Budvytienė kartu su šokio mokytoja Edita Kutkiene ir tautinius šokius šokančiomis merginomis. Sulaukėme svečių, 7- ųjų klasių mokinių ir mokytojų, iš Aukštakalnio, R. Šaltenio, Vyturių progimnazijų, Dauniškio, „Saulės“, A. Šapokos gimnazistų – buvusių mūsų mokinių. Džiugu, kad aktų salė vos sutalpino žiūrovus. Vadinasi, Maironis gyvas mumyse, jo kūryba reikalinga. Susirinkome, kad vėl išgirstume dainiaus žodį, jo poezijoje atrastume tai, ką turime vertinti, branginti.

Scenos gilumoje garbingus istorinius laikus menantys „milžinų kapai“, virš jų mėlynas, vaiskus dangus, o šalia – poeto atrasta, pamėgta, jo sielai artima jūra su virš horizonto klykiančiomis žuvėdromis, pakrantėje - „Kastyčio palikta“ valtis, užmestas tinklas. Avanscenoje -  suoliukas, ant kurio mėgdavo pasėdėti rašytojas, skrybėlė, lazda. Iš ekrano žvelgia Jonas Mačiulis – Maironis.

Suskamba pirmieji „Lietuva brangi“ akordai, visi atsistoję gieda šią giesmę. Pasigirsta Laimono Noreikos skaitomo eilėraščio įrašas: “ Aš norėčiau prikelti nors vieną senelį/ Iš kapų milžinų/ Ir išgirsti nors vieną, bet gyvą žodelį/ Iš senųjų laikų“. Skambant kanklių muzikai vaidilutės įneša šventąją ugnį, įžiebia aukurą. O viduramžių ginklų žvangesys ant scenos sukviečia mokinius, kurie ves žiūrovus įžymaus poeto lyrikos takais. Merginos tautiniais rūbais atveria mūsų tautos istoriją. Taip prasideda pamoka, skirta didžiam Poetui.

Kokią praeitį Maironis matė savo širdimi, kaip išreiškė pagarbą tautos istorijai, kokiomis spalvomis tapė gimtinę Lietuvą, kokiais žodžiais svarstė apie žmogaus gyvenimo prasmę, tikslo siekimą, žiūrovai išgirdo klausydamiesi poeto eilėraščių „ Milžinų kapai“, „Mano gimtinė“, „Pavasaris“, „Vasaros naktys“, „Užmigo žemė“, „Išnyksiu kaip dūmas“, „Ar aš kaltas“ ir kt. Baladės „Jūratė ir Kastytis“ skaitymą papildė vaidybos elementai. Ekrane keitėsi vaizdai, apdainuoti Maironio lyrikoje, skambėjo birbynės melodija, žiūrovai klausėsi dainų, sukurtų pagal poeto eiles, grožėjosi merginų  tautiniais šokiais.

Istorinė epocha, kai gyveno ir kūrė poetas, nuėjo į praeitį, o mes šią pamoką girdėjome, jautėme kūrėjo žodžių prasmę, posmų skambesį. Manau, kad ir mokiniai, ir žiūrovai, sėdėję aktų salėje, širdimi pajuto Maironio dvasią.

Dėkoju Aukštakalnio progimnazijos mokytojoms Loretai Lekavičienei, Vaidai Vaitiekėnienei, R. Šaltenio – Ritai Panavienei, Sigutei Lučiūnienei, Vyturių – Reginai Zapolskienei, Astai Kaškauskienei, kurios lietingą, žvarbią rudens dieną atlydėjo savo mokinius į renginį. Dėkoju visiems, prisidėjusiems prie prasmingos pamokos.

Mokytoja Vijolė Budvytienė

Jau nuo spalio pabaigos mūsų mokykloje antrojo aukšto foje veikia mokinių kūrybinių darbų paroda „Maironio Lietuva gyva“. Tai bendras mokinių, bibliotekos (vedėja L. Kubickienė),  lietuvių kalbos  (mokyt. G. Tūzienė), dailės (mokyt. D. Puodžiukienė) projektas. Mokiniai turėjo galimybę ne tik giliau nagrinėti poeziją, taip pat išgirsti eilėraščius, virtusius dainomis, bet ir pabandyti kurti bei iliustruoti. Darbuose atgimė eilėraščių „Lietuva brangi“, „Rudens dienos“, „Užmigo žemė“  ir kt. šiandieninis variantas. Taip pat mokiniai vieną dieną pertraukų metu galėjo susipažinti su  filmuota medžiaga apie  rašytojo gyvenimą, pamatyti vaizdų iš Maironio muziejaus. Paroda dar veikia, kviečiame apsilankyti.

 Lietuvių kalbos mokytoja G. Tūzienė

paroda_2012 (1)
paroda_2012 (2)
paroda_2012 (3)
1/3 
start stop bwd fwd

 

Nuo 1931 m. visame pasaulyje minima Pasaulinė gyvūnų globos diena. Šią dieną siekiama atkreipti žmonių dėmesį į gyvūnų apsaugą,  padėkoti gyvūnams už tai, kad jie praturtina mūsų gyvenimą.

Krašuonos progimnazijos pradinukai  taip pat tradiciškai kasmet pamini šią dieną. Ta proga mokykloje kiekviena  1 – 4 klasė vykdė projektą  „Mūsų mažieji draugai“.

2012_gyvunu_diena (1)
2012_gyvunu_diena (11)
2012_gyvunu_diena (12)
2012_gyvunu_diena (13)
2012_gyvunu_diena (14)
2012_gyvunu_diena (15)
2012_gyvunu_diena (17)
2012_gyvunu_diena (18)
2012_gyvunu_diena (19)
2012_gyvunu_diena (2)
2012_gyvunu_diena (20)
2012_gyvunu_diena (21)
2012_gyvunu_diena (3)
2012_gyvunu_diena (4)
2012_gyvunu_diena (5)
01/15 
start stop bwd fwd

2012 m. gegužės 15 d. progimnazijoje vyko koncertas,  skirtas Šeimos dienai. Renginį vedė penktos klasės mokinės Asta Dirmaitė ir Viktorija Taraškevičiūtė. Scenoje pasirodė šokių grupių „Stella“ šokėjai, vadovaujami šokio mokytojos Editos Kutkienės, dainavo jaunučių choras „Garsiukai“, vadovė - Rasa Malinauskaitė. Dainas tėveliams skyrė ir grupės „Demo“ dainininkės. Mergaites dainuoti moko mokytojas Vidas Vitkūnas. Nuotaikingą pasirodymą kartu su folkloriniu ansambliu paruošė mokytoja Birutė Pakšienė. Aštuntokės Greta ir Miglė skaitė mokytojos Daivos Rimšienės eiles. Asta Dirmaitė susirinkusiems skyrė savo kūrybos dainą.

Tėveliai ir koncerto svečiai apžiūrėjo mokinių darbų parodas, kurias mokiniai paruošė kartu su mokytojais Vida Mameniškiene, Dalia Šipkiene, Almantu Bražėnu, Dalia Puodžiukiene ir Audrone Tijūnėliene. Koncertą režisavo mokytoja Jolita Šulskienė.

Koncerto pabaigoje visi draugiškai sudainavo tradicinę Mokyklos dainą, o dovanų gavo mokyklos laikraščio „Labas“ šventinį numerį, kurį mokykloje leidžia Žurnalistų būrelio nariai, padedami mokytojų Daivos Pelėdienės ir Jolantos Baronienės.

Jolita Šulskienė

 

2012 m. kovo 28 d. progimnazijoje vyko anglų kalbos mokytojos Daivos Rimšienės eilėraščių knygos „Širdies melodija" pristatymas, skirtas mokyklos gimtadienio šventei. Knygoje surinkti 1994 - 2012 metų autorės eilėraščiai. Savo pirmąją poezijos knygą mokytoja Daiva pristatė mokyklos ir miesto bendruomenei. 

Kovo 27 dieną mokykla šventė jau 21-ąjį gimtadienį. Progimnazijos gimtadienio proga vyko šventinis renovuotos aktų salės atidarymas ir improvizacijų grupės „Impro 241“ pasirodymas 5-8 klasių mokiniams. Organizatoriai, 8-ųjų klasių mokiniai, šventinę nuotaiką kūrė iš pat ryto. Mokytojams buvo dalinami balionais su sveikinimais gimtadienio proga, valgykloje dirbo šauni padavėjų komanda. Smagi nuotaika lydėjo ir puikiai atnaujintoje aktų salėje. Moksleivius pasveikinęs direktorius Rolandas Gruodinskas kartu su mokyklos prezidente Igne Galiauskaite perkirpo simbolinę juostą ir pakvietė sudainuoti mokyklos dainą. Scenoje pasirodė šokių grupės „Stella“ šokėjos, dainavo jaunieji choristai. Mokiniams ir mokytojams labai patiko nuotaikingos improvizacijos, kurias scenoje kūrė jaunimo grupė „Impro 241“. Mokiniai galėjo pasijusti ne tik žiūrovais, bet ir dalyviais. Gaila tik, kad gimtadienis „vienas per metus“.

 Jolita Šulskienė

21_gimtadienis 1
21_gimtadienis 2
21_gimtadienis 3
21_gimtadienis 4
21_gimtadienis 5
21_gimtadienis 6
21_gimtadienis 7
21_gimtadienis 8
21_gimtadienis 9
21_gimtadienis 91
21_gimtadienis 92
21_gimtadienis 93
21_gimtadienis 94
01/13 
start stop bwd fwd

 

Kai už lango žiema, visi aptingsta ir nekantriai laukia pavasario, kad būtų galima daugiau pajudėti. Bet kol saulutė per daug nelepina savo spinduliais, Utenos Krašuonos progimnazijos pradinių klasių mokytojos Inga Janaščienė, Larisa Niaurienė, pavaduotoja ugdymui Laima Telksnienė surengė šeimų sporto šventę “Aš, tėtis ir mama – mūsų draugiška šeima”.