olweus mokykla2013 metų spalio 7 dieną Utenos Krašuonos progimnazijai įteiktas pažymėjimas, kurio progimnazija tikslingai siekė ketverius metus. Per šiuos metus, tai yra nuo 2009 metų, visa mokyklos bendruomenė – mokiniai, mokytojai, darbuotojai, administracija dalyvavo reguliariuose mokymuose, savipagalbos grupėse, vedė užsiėmimus mokiniams, organizavo prevencinius renginius prieš patyčias bei įgyvendino kitas Olweus programos veiklas.

 

 

 

Nuotraukos iš OLWEUS vardo suteikimo renginio

olweus_vardas (1)
olweus_vardas (2)
olweus_vardas (3)
olweus_vardas (4)
olweus_vardas (5)
olweus_vardas (6)
1/6 
start stop bwd fwd

2013 metų pavasarį Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras įvertino Olweus programos įgyvendinimą Krašuonos progimnazijoje ir suteikė Mokyklos be patyčių – OLWEUS mokyklos vardą dvejiems metams. Suteiktu pažymėjimu nustatyta, jog progimnazija turi aukštą kompetenciją sprendžiant pastebėtus patyčių atvejus ir užkertant kelią jų atsiradimui, nuolat ir sistemingai vykdo pokalbius patyčių tema su mokiniais, yra sukūrę ir laikosi budėjimo mokykloje tvarkos, bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais), mokinių savivaldos atstovais, kasmet atlieka mokinių apklausą patyčių reiškinio dinamikai stebėti, sudaro kasmetinį patyčių prevencijos kokybės užtikrinimo planą ir kt.
Dėkojame visiems palaikantiems, prisidedantiems ir tiesiogiai įgyvendinantiems šią programą, kuri šiais metais pripažinta viena iš efektyviausiai diegiamų ir rezultatus duodančių prevencinių programų Lietuvoje.


Viktorija Vilūnienė Olweus programos koordinatorė Utenos Krašuonos progimnazijoje