kurybiskumasPradėjo veikti kūrybiško mokymosi programos „Kūrybinės partnerystės“ interneto svetainė. Nuo šiol programoje dalyvaujančioms Lietuvos mokykloms, kūrėjams ir visiems besidomintiesiems vaikų kūrybiškumo ugdymu, tinklapyje www.kurybinespartnerystes.lt bus patogiau užmegzti ir palaikyti ryšius, dalintis įspūdžiais, sukaupta patirtimi bei metodika.

kurybiskumasVasario 13-14 dienomis kūrybos agentė susitiko su projekto darbo grupės mokytojais ir mokiniais. Susitikimų metu toliau buvo tyrinėjami mokyklos poreikiai. Mokiniai kartu su Jurgita atlikdami įdomias kūrybiškas užduotis, ieškojo atsakymų į iškylančius klausimus, bandė identifikuoti ugdymo problemas ir lūkesčius. Bendradarbiaujant su mokytojais ir mokiniais kalbėta apie į mokyklą jau greitu laiku atvyksiantį kuriantį praktiką – kūrybinio sektoriaus (media paslaugų, kino, videomeno, vaizduojamojo meno, scenos menų, dizaino ir kt.) atstovą, užsiimantį kūrybine veikla. Pagal projekto programą numatytos trys kuriančių praktikų kandidatūros, vienas iš kurių kovo - gegužės mėnesį bus pakviestas dirbti į mokyklą ir padės gyvendinti į pokyčius vedantį kūrybiško mokymosi projektą.          

Jolita Šulskienė

kurybiskumasĮgijusi mokinių pasitikėjimą, kūrybos agentė Jurgita toliau aktyviai dirba su mokiniais. Kūrybiškam darbui nesutrukdė net šalčiai. Projekto tikslinės grupės užsiėmimai sėkmingai vyko vasario 6 ir 7 dienomis. Šeštokai noriai įsitraukė į veiklą, kartu su agente tyrinėja mokyklos ir mokinių kūrybiško ugdymosi poreikius.

Kūrybos agentė Jurgita projektą pristatė ir mokyklos bendruomenei, papasakojo apie programos tikslus ir vertybes, pademonstravo videofilmą, kaip projektas sėkmingai įgyvendinamas Jungtinėje Karalystėje, nes „Kūrybinių partnerysčių“ programa Lietuvoje vystoma sėkmingos to paties pavadinimo programos, išplėtotos Jungtinėje Karalystėje, pagrindu. Jungtinėje Karalystėje šioje programoje dalyvavo daugiau nei 1milijonas moksleivių bei daugiai nei 4000 mokyklų. Šiai programai suteiktas 2011 metų Pasaulio švietimo inovacijų susitikimo apdovanojimas už reikšmingo poveikio švietimo inovacijos praktiką.

     Jolita Šulskienė

029
032
064
065
066
1/5 
start stop bwd fwd

                

kurybiskumasKūrybiško mokymosi projektai yra veiksmingiausi tada, kai mokiniams yra skiriamas svarbus vaidmuo planuojant bei įgyvendinant veiklas. Svarbu, kad mokiniai patys prisiimtų asmeninę atsakomybę už savo mokymąsi, elgesį ir veiklas.

Sausio 31 dieną  įvyko pirmasis „Kūrybinių partnerysčių“ projekto tikslinės grupės užsiėmimas su kūrybos agente. Į užsiėmimą atvyko daugiau mokinių, nei planuota, tai rodo, kad yra aktyvus domėjimasis projektu. Vaikai atliko įdomias kūrybines užduotis. Nors susitikimas vyko po pamokų, į namus niekas neskubėjo.

 Jolita Šulskienė

kurybiskumasSausio 23 dieną  kūrybos agentė Jurgita Žvinklytė lankėsi šeštose klasėse, kadangi numatyta  tikslinė projekto grupė – 10-30 šeštųjų klasių mokinių. Jurgita pristatė mokiniams numatomas projekto veiklas, domėjosi, kas mokiniams mokykloje įdomu, ką reikėtų kūrybiškai keisti, nes mokiniai  yra svarbiausi „Kūrybinių partnerysčių“ projekto procese. Didžiausias dėmesys bus skiriamas būtent jų kūrybiškumo ugdymui ir pasiekimams. Kūrybos agentės tikslas buvo įtraukti mokinius į projektą pačioje pradžioje, suteikiant galimybę jau planuojant veiklas priimti sprendimus. Vertinti mokinio nuomonę - kertinis „Kūrybinių partnerysčių“ programos principas.

Mokiniams pasiūlyta pagalvoti apie savo ir projekto galimybes ir sekančią savaitę savanorystės principu atvykti į pirmąjį praktinį užsiėmimą.

  Jolita Šulskienė

 

kurybiskumasSausio 19 d. Krašuonos progimnazijoje įvyko pirmasis „Kūrybinių partnerysčių“ projekto kūrybos agentės Jurgitos Žvinklytės susitikimas su projekto komandos nariais. Susitikimo metu kalbėta apie mokyklos poreikius ir prioritetus, iškylančias problemas. Diskusijų metu buvo bandoma išgryninti mokyklos tyrinėjimo sritį, kalbėta apie tikslinę projekto dalyvių grupę. Kūrybos agentui drauge su mokyklos bendruomene suformulavus mokyklos tyrinėjimo sritį, reikiamos srities kuriantys praktikai, menininkai, užsiimantys kūrybine veiklas, bus pakviesti į mokyklą dirbti drauge su mokiniais ir įgyvendinti į pokyčius vedantį mokyklos kūrybiško mokymosi projektą. Pokalbio metu buvo kalbėta, kaip kūrybinės veiklos padės sustiprinti mokyklos bendrojo ugdymo procesus, kaip kūrybiškas mokymasis skatins lyderystę ir savanorystę. Buvo planuojamos kūrybinės veiklos, padėsiančios gerinti mokinių motyvaciją, mokyklos įvaizdį. Numatyti užsiėmimai su šeštųjų klasių mokiniais.

Projekto kuratorė Jolita Šulskienė