kurybiskumasProgimnazijoje lankėsi kuriantys praktikai Jolanta Rimkutė ir Martynas Švedas. Jie, kartu su 5a klasėje dėstančiais mokytojais, aptarė ir numatė kūrybinės raiškos veiklas, kuriamo "Tylos kambario" interjero detales bei projektinės veiklos darbus. 5a klasės mokiniai per lietuvių kalbos pamokas kurs eilėraščius pavasario tema, panaudodami neįprastus gyvūnų, paukščių spalvų pavadinimus (žala, bėras, salsvas, palšvas ir t.t.), antonimus, sinonimus ir sunkios rašybos žodžius. Eilėraščius mišriomis technikomis (koliažas, tapyba, grafika, šriftas) iliustruos per dailės pamokas. Biologijos pamokose tyrinės pavasario augalijos įvairovę, sodins augalus į mokinių dekoruotus vazonus. Technologijų pamokose, panaudodami žinomus augalus,  mokiniai kurs aplikacijas, kuriomis puoš "Tylos kambario" interjerą. Mokinių mintys ir idėjos atsispindės kūrybinės raiškos veiklose viso projekto metu.

Mokytojos Daiva Pelėdienė ir Dalia Puodžiukienė

kurybines_2013 (1)
kurybines_2013 (2)
kurybines_2013 (3)
kurybines_2013 (4)
1/4 
start stop bwd fwd

Vasario 13 dieną progimnazijoje intensyviai dirbo „Kūrybinių partnerysčių" projekto Pokyčių programos kuriantis praktikas Povilas. Pirmąją dienos dalį buvo dirbama su fizikos mokytoju Valdu Tumėnu, geografijos mokytojomis Vaidute Barkuviene ir Alma Vitėniene, biologijos mokytoja Dania Traneliene. Atskirai su kiekvieno dalyko mokytoju buvo planuojamos ir kūrybiškai rengiamos pamokos 7b klasėje.
Antrąją dienos dalį Povilas bendravo su 7b klase. Per žaidimus buvo bandoma išgryninti mokinių poreikius ir būsimų pamokų idėją. Neapsieita ir be namų darbo. Iki kito susitikimo mokiniai turi aprašyti nepatinkančias, sunkiausiai suprantamas ir labai įdomias gamtamokslių mokomųjų dalykų temas.
Pamokos žada būti intriguojančios. Laukiame tęsinio!

Jolita Šulskienė

2013_susitikimas_02_13 (1)
2013_susitikimas_02_13 (10)
2013_susitikimas_02_13 (11)
2013_susitikimas_02_13 (12)
2013_susitikimas_02_13 (13)
2013_susitikimas_02_13 (14)
2013_susitikimas_02_13 (15)
2013_susitikimas_02_13 (16)
2013_susitikimas_02_13 (17)
2013_susitikimas_02_13 (2)
2013_susitikimas_02_13 (3)
2013_susitikimas_02_13 (4)
2013_susitikimas_02_13 (5)
2013_susitikimas_02_13 (6)
2013_susitikimas_02_13 (7)
2013_susitikimas_02_13 (8)
2013_susitikimas_02_13 (9)
01/17 
start stop bwd fwd

kurybiskumas2013 vasario 8 dieną Utenos švietimo centre mokymus vedė „Kūrybinių partnerysčių" projekto komanda. Seminare dalyvavo Krašuonos progimnazijos mokytojai, Pokyčių programos darbo grupės nariai - projektą kuruojanti mokytoja Jolita Šulskienė, administruojanti projektą pavaduotoja ugdymui Viktorija Vilūnienė, mokytojos Dania Tranelienė, Vaida Barkuvienė, Rita Rimšelienė, Daiva Pelėdienė. Į seminarą taip pat atvyko ir Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos mokytojų komanda, Kupiškio L.Stuokos- Gucevičiaus gimnazijos, Obelių pradinės mokyklos-darželio mokyklų mokytojai, dalyvaujantys projekte. Projekto komanda pristatė ir susipažindino dalyvius su programa, vyko planavimo etapo refleksija, kūrybiško mokymosi planavimas, aptartas bendradarbiavimas mokykloje projekto metu: mokytojų komanda, kūrybos agentas ir kuriantys praktikai, taip pat mokytojų profesinis tobulėjimas. Galiausiai klausimai – „Atvira erdvė", kai mokytojai galėjo išgirsti atsakymus į juos neraminančius klausimus, padiskutuoti, pasitarti Pokyčių programos organizavimo ir veiklos klausimais. Seminare skirtingų mokyklų mokytojai, kaip regiono partneriai, galėjo pasidalinti įdomia patirtimi dirbant projekte "Kūrybinės partnerystės" -  Pokyčių mokykla.

Mokytoja Daiva Pelėdienė

kurybiskumasVasario 1d. 4b klasėje svečiavosi kuriantis praktikas Martynas. Dirbdami grupėse mokiniai aptarinėjo pojūčius. Martynas atskleidė paslaptį, kaip groti savadarbiais būgneliais. Ketvirtokai liko sužavėti regos ir klausos pojūčių žaidimais. Smagu buvo žaisti žaidimus tamsoje, kurią rado mokyklos rūsyje. Kitas susitikimas įvyks vasario 20 d. Iki to laiko ketvirtokai pasižadėjo išmokti savo krašto liaudies dainą.

Rita Rimšelienė

kurybines_partnerystes_2013_02_01 (1)
kurybines_partnerystes_2013_02_01 (10)
kurybines_partnerystes_2013_02_01 (11)
kurybines_partnerystes_2013_02_01 (2)
kurybines_partnerystes_2013_02_01 (3)
kurybines_partnerystes_2013_02_01 (4)
kurybines_partnerystes_2013_02_01 (5)
kurybines_partnerystes_2013_02_01 (6)
kurybines_partnerystes_2013_02_01 (7)
kurybines_partnerystes_2013_02_01 (8)
kurybines_partnerystes_2013_02_01 (9)
01/11 
start stop bwd fwd

2013 KPPirmąjį tikrai žiemišką darbo savaitės penktadienį mokykloje vėl svečiavosi ir dirbo „Kūrybinių partnerysčių" projekto kuriantys praktikai. Šį kartą pagrindinis praktikų tikslas buvo susipažinti su vaikais. Martynas Švedas dirbo su jauniausiais projekto dalyviais - ketvirtokais, Jolanta Rimkutė susipažino su penktąja klase, o Povilas Plūkas bendravo su septintokais. Nors kūrėjai daugiausia dėmesio skyrė savajai būsimo projekto tikslinei grupei, tačiau beieškant kūrybiškų sprendimų, planuojant būsimus pokyčius, apimančius visą mokyklą, jų veiklos persipynė. Vyresniesiems mokiniams buvo smagu pabendrauti su visais trimis mokykloje dirbančiais praktikais. Susipažinimui mokiniams buvo pasiūlyta pažaisti įvairių judesio žaidimų, buvo kuriamas „popierinis facebook'as", kalbėta apie pomėgius, laisvalaikį, mokomuosius dalykus, kuriuos planuojama įtraukti į projektines veiklas ir kita.

Po pietų vyko kuriančių praktikų susitikimai su administracijos atstovais, klasių vadovais, gamtamokslių dalykų mokytojais ir kitais darbo grupės nariais. Daug kalbėta apie refleksiją, projekto dienoraščio rašymą, ieškota kūrybiškų sąsajų su ugdymo planu ir mokomaisiais dalykais. Mokiniai ir mokytojai labai laukia būsimų susitikimų!

Jolita Šulskienė

kurybines_partnerystes_2013 (1)
kurybines_partnerystes_2013 (10)
kurybines_partnerystes_2013 (11)
kurybines_partnerystes_2013 (2)
kurybines_partnerystes_2013 (3)
kurybines_partnerystes_2013 (4)
kurybines_partnerystes_2013 (5)
kurybines_partnerystes_2013 (6)
kurybines_partnerystes_2013 (7)
kurybines_partnerystes_2013 (8)
kurybines_partnerystes_2013 (9)
01/11 
start stop bwd fwd

2013 kurybinesMokinių žiemos atostogų metu kartu su kūrybos agentu progimnazijoje pirmą kartą lankėsi „Kūrybinių partnerysčių" projekto kuriantys praktikai. Pirmojo vizito į mokyklą atvyko trys jauni, energingi kūrėjai: dizainerė Jolanta Rimkutė, žaidimų organizatorius, mokymų „dizaineris" Povilas Plūkas, biologas, skautas ir muzikantas Martynas Švedas.

 

 

 

 

kurybines_2012_sausis (1)
kurybines_2012_sausis (10)
kurybines_2012_sausis (11)
kurybines_2012_sausis (12)
kurybines_2012_sausis (13)
kurybines_2012_sausis (14)
kurybines_2012_sausis (15)
kurybines_2012_sausis (16)
kurybines_2012_sausis (17)
kurybines_2012_sausis (18)
kurybines_2012_sausis (19)
kurybines_2012_sausis (2)
kurybines_2012_sausis (20)
kurybines_2012_sausis (21)
kurybines_2012_sausis (3)
kurybines_2012_sausis (4)
kurybines_2012_sausis (5)
kurybines_2012_sausis (6)
kurybines_2012_sausis (7)
kurybines_2012_sausis (8)
kurybines_2012_sausis (9)
01/21 
start stop bwd fwd