kurybiskumasKovo 4 d. sėkmingai prasidėjo "Kūrybinių partnerysčių" praktinės veiklos 7a kl. mokiniams. „Geometrinės figūros architektūroje" - tai integruotų dailės ir matematikos pamokų ciklo tema. Dailės mokytoja Dalia Puodžiukienė ir matematikos mokytoja Vanda Musteikienė tapo kūrėjomis, parašiusiomis integruotų pamokų nemokyklinėje aplinkoje „scenarijų", kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka netradiciniai ugdymo metodai – lygiaverčiai ugdymo turiniui. Mokytojos bendradarbiaudamos su kuriančiu praktiku Dovu Serapinu naujai pažvelgė į mokymosi procesą: sujungė, regis mažai ką tarpusavyje turinčius mokomuosius dalykus į vieną visumą; parengė įdomias, inovatyvias užduotis mokiniams, skatinančias mokinių kūrybiškumą, savarankiškumą, lyderystę, komunikavimo ir bendradarbiavimo, komandinio darbo, šiuolaikinių technologijų naudojimo įgūdžius; organizavo pamokas Utenos mieste prie architektūros objektų.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
01/14 
start stop bwd fwd

Nuo pirmųjų pamokų ciklo akimirkų mokinių laukė nauji iššūkiai ir patirtis. Visos grupės išsitraukė korteles, kuriose buvo užrašyti pavadinimai architektūros objektų, kuriuos pasiekti mokiniai turėjo nešini grupės atributika (kėdėmis, spalvotais kibiriukais, „rankytėmis" ir virve). Žinoma, paaugliams eiti vorele, laikantis už virvės arba nešantis kėdes – tai išėjimas iš komforto zonos, tolerancijos pamoka. Kitas iššūkis - improvizuota TV laida, skirta architektūros objekto pristatymui. Mokiniai dirbdami grupėse turėjo išanalizuoti architektūros objektą; pasiskirstyti vaidmenimis (režisierius, operatorius, žurnalistas, menotyrininkas, landšafto architektas, stebėtojas); kūrybiškai pasiruošti atlikti patikėtus vaidmenis; išmaniuoju įrenginiu nufilmuoti 2-5 min. TV laidos siužetą. Kūrybiškumo ir komandos susitelkimo reikalavo ir kitos užduotys: kuomet statinyje reikėjo suskaičiuoti geometrines erdvės ir plokštumos figūras, reikėjo iš grupės narių sukurti originalią erdvinę geometrinę figūrą – skulptūrą ir išspręsti realaus turinio uždavinius, susijusius su konkrečiu architektūros objektu.
Pavargę, tačiau linksmi ir laimingi mokiniai grįžo į mokyklą. Savarankiškai pasiruošė grupinės veiklos pristatymui, sumontavo filmuotą medžiagą, pailsėjo. Paskui vyko emocingas ir įdomus pamokų ciklo aptarimas, filmuotos medžiagos peržiūra, diskusijos. Refleksiją organizavo kuriantis praktikas Dovas. Po netradicinių matematikos ir dailės pamokų mokiniai buvo pilni emocijų, džiugesio ir dar ilgai nesiskirstė namo.


Dailės mokytoja Dalia Puodžiukienė, Matematikos mokytoja Vanda Musteikienė