kurybiskumas„Kūrybinių partnerysčių" projekto kūrybos agentė Kristina visą pastarąjį mėnesį intensyviai dirba su 2a, 6b ir 7a klasės mokiniais. Stebi įvairių dalykų pamokas, o kūrybiškos veiklos paprastai vyksta Tylos kambaryje. Dalyko mokytojai kartu su mokiniais dalyvauja kūrybiško ugdymo procese, vyksta integruotos pamokos įgyvendinant "Kūrybinių partnerysčių " projektą. Su mokiniais Kūrybos agentė tyrinėja gebėjimą bendradarbiauti, dirbti grupėje, išnaudoti visų grupėje esančių žmonių talentus. Mokiniai kuria vaizduotę išlaisvinančias istorijas, kurias panaudoja pamokose, bandydami pritaikyti įgytas žinias.
Šį mėnesį vyko ir antrasis Mokytojų klubo susitikimas. Kūrybiško ugdymo metodų mokytojai taip pat mokėsi mokinių pamėgtame Tylos kambaryje.
Susitikimas praėjo turiningai. Mokytojai susėdę ratu mokėsi, kaip kritiką paversti konstruktyvia. Išsiaiškinome, kad naudos duoda tik kritika išsakoma norint pagelbėti, o ne pažeminti. Kritika išsakyta tinkama forma padeda mokytojams tiek dirbant su mokiniais, tiek bendradarbiaujant. Ypač sudomino "Garso masažas". Tiek dalykų mokytojai, tiek socialinė pedagogė, vadovai išsakė savo nuomonę, kaip galima panaudoti šį žaidimą dirbant su mokiniais. Supratome, kad garso terapija yra paprasta, veiksminga ir nereikalauja daug pastangų. Be to, ji ne tik suteikia malonių pojūčių pratimo metu, bet ir padidina energiją, dėmesį ir susikoncentravimą, ugdo kūrybiškumą, išlaisvina nuo įtampos, geresnė tampa mokinių elgsena ir tarpusavio bendravimas.
 

Mokytojų klubo narė Daiva Pelėdienė

kp_11_21_mokytoji_klubas (1)
kp_11_21_mokytoji_klubas (10)
kp_11_21_mokytoji_klubas (11)
kp_11_21_mokytoji_klubas (12)
kp_11_21_mokytoji_klubas (2)
kp_11_21_mokytoji_klubas (3)
kp_11_21_mokytoji_klubas (4)
kp_11_21_mokytoji_klubas (5)
kp_11_21_mokytoji_klubas (6)
kp_11_21_mokytoji_klubas (7)
kp_11_21_mokytoji_klubas (8)
kp_11_21_mokytoji_klubas (9)
01/12 
start stop bwd fwd