2007 m. mokykloje įkurtas profesinio informavimo taškas (PIT). 2008 m. Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro akreditavimo komisijos mokyklos PIT akredituotas.
Plečiant mokinių ugdymo karjerai paslaugas Utenos Krašuonos progimnazija nuo 2012 m. spalio mėn. įsitraukė į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomą projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)" Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 ir įsteigė Ugdymo karjerai centrą.
Ugdymo karjerai centro tikslas - padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties pasirinkimui, perėjimui į kitą mokymosi aplinką, tolesniam tobulėjimui bei mokymuisi visą gyvenimą.
Uždaviniai. Siekiama, kad mokiniai:
• pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas;
• rastų ir efektyviai naudotų su karjera susijusią informaciją;
• remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
• vadovaudamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus;
• mokymosi ir laisvalaikio veiklose tobulintų karjerai svarbias kompetencijas;
• būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą mokymosi aplinką;
• suvoktų mokymosi visą gyvenimą svarbą.

Ugdymo karjerai centre (104 kab.):
1. Siūlomos individualios ir grupinės konsultacijos mokiniams, kurių tikslas - tyrinėti įvairias karjeros galimybes, suteikti informaciją apie profesijas, studijas susijusias su individualiais interesais, polinkiais bei galimybėmis, padėti išsiaiškinti savo stipriąsias bei silpnąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą.
2. Teikiamos konsultacijos progimnazijos mokytojams, padedant jiems integruoti ugdymą karjerai į mokomuosius dalykus ir užtikrinti kokybišką karjeros paslaugų teikimą mokiniams.
3. Teikiama informacija tėvams apie ugdymą karjerai progimnazijoje bei konsultacijos kaip padėti vaikui renkantis būsimos karjeros kryptį.
4. Kaupiama ir teikiama informacija apie profesijas, mokymosi įstaigas, studijų, mokymo programas, mokoma rasti ir efektyviai naudoti informaciją, susijusią su ugdymu karjerai.
Kryptingos ugdymo karjerai paslaugos teikiamos ne tik konsultuojant individualiai ar grupelėmis, bet ir per klasės valandėles, integruotas pamokas, projektines veiklas, renginius, pažintinius vizitus, išvykas, susitikimus, įvairius užsiėmimus, skirtus ugdyti mokinių karjeros kompetencijas.
Utenos Krašuonos progimnazijos 2012 m. gruodžio 28 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-70 sudaryta Mokinių ugdymo karjerai koordinacinė darbo grupė Utenos Krašuonos progimnazijoje: Darbo grupės koordinatorė - Violeta Vaičiūnienė, socialinė pedagogė metodininkė. Nariai: Viktorija Vilūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Jovita Braukienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja; Vanda Musteikienė, matematikos vyresnioji mokytoja; Laima Kubickienė, bibliotekos vedėja.

Kontaktai:
Mokinių ugdymo karjerai darbo grupės koordinatorė Violeta Vaičiūnienė
Kontaktinis el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel.: 8 670 85251

Plačiau apie ugdymą karjerai Lietuvos mokyklose skaitykite www.mukis.lt   mukis

 

 

 

 

Kiti naudingi internetiniai adresai:
• Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija www.smm.lt


• Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema (AIKOS) www.aikos.smm.lt


• Mokymo įstaigų registras www.mir.lt


• Mokslas ir studijos Lietuvoje www.mokslai.lt


• Nacionalinis egzaminų centras www.egzaminai.lt


• Viskas apie studijas Lietuvoje www.studijos.lt


• Elektroninis leidinys abiturientams www.kurstudijuoti.lt


• Švietimo mainų paramos fondo administruojamas projektas (profesinis informavimas ir konsultavimas) www.euroguidance.lt


• Studijos Lietuvoje ir užsienyje www.kurstoti.lt


• Studijos aukštosiose mokyklose užsienyje www.balticstudent.lt


• Švietimo mainų paramos fondas http://www.smpf.lt


• Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti http://www.lamabpo.lt


• Lietuvos darbo birža http://www.ldb.lt