Gerbiami Utenos Krašuonos progimnazijos rėmėjai,

Nuoširdžiai dėkojame Jums už paramą, kurią pernai suteikėte Utenos Krašuonos progimnazijai pervesdami 2 proc. pajamų mokesčio sumos, galimos skirti paramai pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą.

Kreipiuosi vėl į kiekvieną iš Jūsų prašydamas pervesti 2 proc. pajamų mokesčio sumos Utenos Krašuonos progimnazijai.

Apsisprendę paremti progimnaziją, Jūs turite užpildyti prašymo formos FR0512 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir E laukelius ir apatinėje dalyje pasirašyti. Raidės ir skaičiai turi būti tiksliai įrašyti į laukelius, pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis.

Jūsų prašymo formos FR0512 Valstybinei mokesčių inspekcijai gali būti pateiktos šiais būdais:

1. Elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu http://deklaravimas.vmi.lt/

Elektronines prašymo FR0512 formas Jūs galite rasti čia:

Forma FR0512,

Forma FR0512 (papildoma)

2. Voką su užpildyta prašymo forma galite išsiųsti paštu adresu:

Utenos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai
Maironio g. 9A, LT - 28142 Utena

Užpildytą formą įdėkite į voką, užklijuokite ir pasirašykite ant užklijuotos linijos taip, kad nebūtų įmanoma atplėšti voko, nepažeidus parašo vientisumo. Ant voko nurodykite savo atgalinį adresą.

3.  Užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojui.

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:
• 1 laukelyje – Jūsų asmens kodas;
• 2 laukelyje – Jūsų telefono numeris;
• 3V laukelyje – Jūsų vardas;
• 3P laukelyje – Jūsų pavardė;
• 4 laukelyje – Jūsų adresas;
• 5 laukelyje – rašyti 2013;
• 6S laukelyje – žymėti varnele;
• E1 laukelyje – rašyti 2;
• E2 laukelyje – rašyti 190182692;
• E4 laukelyje – rašyti 2,00 arba kitas nedidesnis skaičius, atitinkantis Jūsų skiriamą mokesčių dalį mokyklai;
• E5 laukelyje – rašyti mokestinį laikotarpį, iki kurio skiriate paramą: jei norite skirti tik už 2013 metus, rašykite 2013, jei norite ilgesniam laikotarpiui, įrašykite metus, iki kurių skiriate paramą.

Prašymo formas FR0512 turite pateikti ne vėliau kaip iki š.m. gegužės 1 dienos.

Tikimės Jūsų geranoriškumo, paramos ir šiemet. Skirta parama prisidėtumėte prie progimnazijos mokinių skatinimo už pasiekimus įvairiose veiklose bei progimnazijos edukacinės aplinkos kūrimo.

Direktorius Rolandas Gruodinskas